Producte i ref. Caldera Pelletstar Biocontrol
Empresa Herz
Valor arquitectònic
Interès Producte d'última generació. Total automatització en el funcionament
Material Acer inoxidable
Dimensions 148x750x1560 mm
Manteniment Automàtic, un cop cada mes s’ha d’extreure el calaix de cendres
Control qualitat
Garantia 5 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus Cendra 100% mineral. Genera un 1% de cendra per cada 1000 kgs de combustible
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia