Producte i ref. Caldera PelletsEstelles Biocontrol
Empresa Herz
Valor arquitectònic
Interès Producte d'última generació. Total automatització en el funcionament
Material Acer
Dimensions 1803x3164x2574 mm
Manteniment Un cop cada mes s’ha d’extreure el calaix de cendres. Revisió un cop a l'an
Control qualitat
Garantia 5 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus Cendra 100% mineral
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia