Producte i ref. Mur gabió ple de basalt
Empresa Jardí Pond
Valor arquitectònic
Interès Gabió de gran resistència, permeable, no requereix fonamentació
Material Malla acer galvanitzat i basalt
Dimensions 2400x2400x1000 mm
Manteniment No requereix manteniment
Control qualitat Norma UNE-EN 36730 i UNE-EN 10223-3
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat per la seva alta resistència
Matèria prima Pedra i malla metàl·lica
Transport Camió
Energia No requereix consum per a la seva fabricació
Aigua L'ús de l'aigua es limita al procediment de la gestió de residus
Aire No emet emissions que afectin a l'aire
Residus Els residus es fan servir per a nova materia prima
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable
Packaging Palé de fusta
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil 50 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia