Producte i ref. Tamboret baix Hoc
Empresa Brunner GmbH
Valor arquitectònic
Interès Tamboret baix de línia minimalista
Material Fusta de faig, alumini i acer cromat
Dimensions 470x420x450 mm
Manteniment No necessita manteniment
Control qualitat DIN EN ISO 9001:2008
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida 20 anys
Matèria prima Fusta de faig, alumini i acer cromat
Transport Vaixell, avió i camió.
Energia Eléctrica
Aigua Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Aire Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Residus Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Reciclatge Tots els productes de Brunner són separables per a un reciclatge selectiu
Packaging Paper, cartró i pales de fusta
Etiquetatge En quatre idiomes, inclou l’etiquetatge de qualitat.
Control ambiental ISO 14001, Certificat PEFC: utilització de fusta de boscos reforestables
Vida útil 72.800 hores
Altres Utilització de vernís amb base d’aigua, no contaminant
Valor social
Ètica empresarial Codi ètic intern
Salut consumidors El producte no presenta cap risc pels consumidors
Entorn social Patrocina la PLD-C Madrid 2011 / Premi Good Design 2007
Màrqueting Disposa de Departament propi de màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia