Producte i ref. Protector arrels DeepRoot
Empresa Jardín movil
Valor arquitectònic
Interès Permet guiar el creixement de les arrels en profunditat
Material Polipropilè 50% reciclat
Dimensions 600x600x600 mm
Manteniment No requereix cap manteniment
Control qualitat
Garantia 20 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida 20 anys d’ús garantits
Matèria prima 50% material reciclat
Transport Per vaixell d’Estats Units a Rotterdam o Barcelona
Energia
Aigua
Aire
Residus No genera residus
Reciclatge 100% reciclable
Packaging En caixa de cartró 100% reciclat i reciclable
Etiquetatge Impreses a les caixes de cartró
Control ambiental
Vida útil Les proves d’envelliment indiquen funcionalitat més enllà dels 30 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors El material i el seu ús no indica cap afectació per a la salut dels consumidor
Entorn social Contribueix al creixement d'arbres sans i al manteniment de l'entorn urbà
Màrqueting Pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia