Producte i ref. Estructura protectora d'arrels Silva Cell
Empresa Jardín movil
Valor arquitectònic
Interès Permet la creació d’escossells estructurals idonis per l'arbrat
Material Fibra de vidre i polipropilè
Dimensions 400x600x1200 mm
Manteniment No requereix cap manteniment
Control qualitat
Garantia 20 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida 20 anys d’ús garantits
Matèria prima Material de 1ª generació. Primeres proves realitzades amb material reciclable
Transport En vaixell des dels EUA fins als ports de Rotterdamm o Barcelona
Energia
Aigua Permet gestió d'aigua de pluja quan s’instal•la sota paviment drenant
Aire
Residus No genera residus
Reciclatge 100% reciclable
Packaging En caixes de cartró reciclat. Caixes de 10 estructura i caixes de 10 tapes
Etiquetatge Impreses a les caixes de cartró
Control ambiental
Vida útil Més de 40 anys en proves d’envelliment realitzades pel fabricant
Altres Certificació LEED: Silvacell contribueix a que el projecte acumuli punts LEED
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors El material i el seu ús no indica cap afectació per a la salut dels consumidor
Entorn social Contribueix de manera clara al creixement d’arbres més sans
Màrqueting Pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia