Producte i ref. Torbellí
Empresa Richter Spielgeräete, GmbH
Valor arquitectònic
Interès Joc de cooperació que fomenta el contacte i la comunicació
Material Acer galvanitzat, fusta i cordes
Dimensions Ø1900x3950 mm
Manteniment Depén de: ubicació, tipus d'ús, freqüència d'ús i vandalisme
Control qualitat Normativa EN1176/1177. Certificats TÜV
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat, fàcil desmuntatge i reciclable al final vida util
Matèria prima Ferro,zinc i fibres naturals
Transport Terrestre
Energia 1 m3 d'acer requereix 235000 Mj d'energia associant-se 9700 kg de CO2
Aigua L'aigua no es fa servir pel procés de fabricació ni pel procés productiu
Aire S'emeten 1,7 Tn de diòxid de carboni per cada Tn d'acer produït
Residus Els residus es fan servir per a nova matèria prima
Reciclatge Es recicla i és reutilitzable al 100%
Packaging Cartró, fusta i paper
Etiquetatge Cada producte porta especificacions tècniques, garantíes i manteniment
Control ambiental Certificado EN45011 PEFC
Vida útil 30 anys
Altres Cordes COROCORD de 6 fils de galvanitzat i filferro d'acer
Valor social
Ètica empresarial Oferir materials eco-sostenibles com a valor lúdic pensant en la seguretat
Salut consumidors Compleixen les normes de seguretat i salut
Entorn social Indicat per a àrees de joc públiques i àrees d’oci
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web. Xarxa comercial
Altres Es necessària la cooperació entre nens perquè el joc funcioni
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia