Producte i ref. Font Rodons acer
Empresa Lagares Produccions de Disseny, SL
Valor arquitectònic
Interès Font de línia senzilla, adaptable a qualsevol superfície
Material Acer inoxidable i corrugat
Dimensions Ø1500x1000 mm
Manteniment Neteja habitual del manteniment de l'espai públic
Control qualitat
Garantia 2 anys. La empresa fabricant no assumeix la garantía de l'instal·lador
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat, fàcil desmuntatge i reciclable al final vida útil
Matèria prima Ferro i carboni
Transport Transport extern
Energia El procés productiu no exigeix gran consum d'energia
Aigua El procés productiu no necessita aigua
Aire
Residus Els residus es fan servir per a nova matèria prima
Reciclatge Es recicla i es reutilitzable al 80%
Packaging Cartró i fusta
Etiquetatge
Control ambiental Green Guard Indoor Air Quality Certified
Vida útil 10 anys. Segon ús, freqüència i vandalisme
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia