Producte i ref. Marc vitrina RCR
Empresa Lagares Produccions de Disseny, SL
Valor arquitectònic
Interès Marc amb vitrina d'acer calibrat
Material Acer i vidre
Dimensions 2474x3234x80 mm
Manteniment Manteniment mínim
Control qualitat
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat, fàcil desmuntatge i reciclable al final vida útil
Matèria prima Acer calibrat i vidre òptic
Transport Camió
Energia
Aigua
Aire
Residus Els residus es fan servir per a nova matèria prima
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable al 100%
Packaging Paper i cartró
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil 30 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia