Producte i ref. Aixeta mescladora monocomandament paret Vola 131
Empresa Vola
Valor arquitectònic
Interès Aixeta monocomandament mural encastat a la paret
Material Acer inoxidable
Dimensions 138x250x78 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat ISO 9001:2008 i Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer inoxidable
Transport Terrestre
Energia Segons normativa ISO 14001
Aigua Segons normativa ISO 14001
Aire Segons normativa ISO 14001
Residus Segons normativa ISO 14001
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental ISO 14001:2004 certificat per Bureau Veritas
Vida útil La de l'edifici
Altres Disposa de vàries certificacions sobre el bon tractament de l'aigua
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, cataleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia