Producte i ref. Plat de dutxa NET RODO
Empresa Lagares Produccions de Disseny, SL
Valor arquitectònic
Interès Plat de dutxa pla i de material resistent
Material Corian
Dimensions Ø900 mm
Manteniment Neteja normal amb productes habituals d'ús quotidià
Control qualitat Marcatge CE. Certificat LGA QualiTest Gmbh
Garantia 2 anys. La empresa fabricant no assumeix la garantia de l'instal·lador
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat, fàcil desmuntatge i reciclable al final vida útil
Matèria prima Acrílic i minerals 100% purs. 1/3 de resina transparent i 2/3 mineral
Transport Transport extern
Energia 25000 Kw/h/m3 al llarg de tota la seva vida
Aigua
Aire 8740 kg/m3 de CO2 al llarg del cicle de vida
Residus Els residus es fan servir per a nova materia prima
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable al 100%
Packaging Caixes de cartró reciclades
Etiquetatge L’etiquetatge dels productes es fa en castellà i anglès
Control ambiental Green Guard Indoor Air Quality Certified
Vida útil 15 anys
Altres El 90% dels components provenen de l'àrea geogràfica on es produeix el model
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors Els pigments que es fan servir estan aprovats per la FDA de EEUU
Entorn social
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web
Altres Material inert i no tòxic. Higiènic segons DIN EN ISO 846
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia