Producte i ref. Armari RCR Horitzonal
Empresa Lagares Produccions de Disseny, SL
Valor arquitectònic
Interès Armari horitzontal de forma essencial, recta i compacte
Material Fusta i mirall
Dimensions 1200x130x340 mm
Manteniment No requereix manteniment
Control qualitat Marcatge CE. Certificat LGA QualiTest Gmbh
Garantia 2 anys. La empresa fabricant no assumeix la garantía de l'instal·lador
Valor mediambiental
Cicle de vida Llarga durabilitat, fàcil desmuntatge i reciclable al final vida útil
Matèria prima Fusta i vidre
Transport Transport extern
Energia
Aigua
Aire
Residus Els residus es fan servir per a nova materia prima
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable al 100%
Packaging Caixes de cartró reciclades
Etiquetatge L'etiquetatge dels productes es fa en castellà i anglès (2)
Control ambiental Green Guard Indoor Air Quality Certified
Vida útil Producte de vida útil llarga segons ús. Reparable
Altres El 90% dels components provenen de l'àrea geogràfica on es produeix el model
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Mitjançant catàleg, tarifa de preus i pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia