Producte i ref. Vidre Ariplak Solar
Empresa Ariño Duglass SA
Valor arquitectònic
Interès Vidre de control solar i baixa emissivitat
Material Vidre trempat, pintura vitrificada i metalls
Dimensions 3740x2500x6 mm
Manteniment Propi de l'edifici
Control qualitat ISO 9001:2008, Marcatge CE, Certificació CEKAL francesa i APPLUS
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Vidre trempat, pintura ceràmica vitrificada i metalls
Transport Terrestre
Energia Segons normativa UNE EN ISO 14001
Aigua Segons normativa UNE EN ISO 14001
Aire Segons normativa UNE EN ISO 14001
Residus Segons normativa UNE EN ISO 14001
Reciclatge
Packaging Poliestirè expandit
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental UNE-EN ISO 14001
Vida útil La de l'edifici
Altres Departament I+D+I
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Página web, catálogo
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia