Producte i ref. Vidre calefactat Cytherm
Empresa Termocristales
Valor arquitectònic
Interès Grans envidriaments amb calefacció, sense pèrdues
Material Vidre
Dimensions 4200x2440x6 mm
Manteniment No necessita manteniment
Control qualitat CE del vidre i components elèctrics
Garantia 2 anys dels components elèctrics, i 10 anys del vidre
Valor mediambiental
Cicle de vida El mateix que el vidre de càmera
Matèria prima Vidre
Transport En camions des de Bèlgica
Energia Energia elèctrica, consum màxim del sistema 300w/mt2/hora
Aigua
Aire
Residus No hi ha residus, doncs es fa el material sota comanda
Reciclatge
Packaging Fusta de pi tallada a mida, per l'aprofitament màxim
Etiquetatge EN 1279-5 CE. Serigrafiat al vidre
Control ambiental
Vida útil 25 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No té risc. Beneficiós doncs no genera energia electrostàtica
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia