Producte i ref. Finestra modular ProSol TF+
Empresa Schüco
Valor arquitectònic
Interès Façana de vidre d’alta eficiència energètica
Material Vidre i PVC
Dimensions 2200x2600 mm
Manteniment Neteja pròpia del manteniment de l'edifici
Control qualitat ISO 9001
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida La de l’edifici
Matèria prima Vidre i PVC
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental Disminueix les emissions de CO2 dels edificis.
Vida útil
Altres Certificación IEC está siendo gestionada.
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web i catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia