Producte i ref. Placa acabat coure Prestige Compact
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Placa asfàltica lleugera acabada en coure
Material Coure i asfalt
Dimensions 1000x340 mm
Manteniment Propi de les cobertes
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Petroli i coure
Transport Terrestre i marítim
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web i catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia