Producte i ref. Sistema de coberta inclinada ventilada
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Coberta autoprotegida amb acabat de grànuls ceràmics acolorats.
Material Fusta, betum i poliisocianurat
Dimensions A mida
Manteniment Elements de desguàs cada any. Coberta i altres punts cada 3 anys.
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Petroli, poliisocianurat i fusta
Transport Terrestre i marítim
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Catàleg i pàgina web amb calculador de preus i descripció de partides.
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia