Producte i ref. Placa asfàltica Tegola Canadese Standard
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Placa d'acabat asfàltic resistent al foc i a les agressions atmosfèriques
Material Betum oxidat i fibra de vidre
Dimensions 1000x340x3,1 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Petroli i minerals
Transport Terrestre i marítim
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Catàleg i pàgina web amb calculador de preus i descripció de partides.
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia