Producte i ref. Dispositiu d'ancoratge i seguretat Fallnet SR
Empresa Zinco Ibérica
Valor arquitectònic
Interès Sistema sense necessitat de perforació de l'impermeabilització.
Material Polietilé i acer inoxidable
Dimensions 2000x2670x30 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat
Garantia 10 anys (instal·lat per ZinCo)
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Polietilè i acer inoxidable
Transport Per carretera
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres Homologació segons normativa EN 795, classe E
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia