Producte i ref. Làmina hidròfuga Boost'R 1
Empresa Actis
Valor arquitectònic
Interès Làmina impermeable i transpirable de gruix reduït
Material Fibres tèxtils
Dimensions 1500x50000x0,5 mm (rull)
Manteniment Cap
Control qualitat ISO 9001 i Certificat Bureau Veritas
Garantia 10 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida El propi de l'edifici
Matèria prima
Transport Terrestre
Energia Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Aigua Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Aire Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Residus Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Reciclatge Segons normativa DIN EN ISO 14001 DQS/IQNET
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Idioma segons país de destí
Control ambiental ISO 14001
Vida útil
Altres 25 Patents registrades a França
Valor social
Ètica empresarial Gestió de producció assistida per ordinador que organitza els equips
Salut consumidors
Entorn social 5% facturació invertida I+D
Màrqueting Pàgina web i catàlegs
Altres Membres fundadors de les associacions SFIRMM y EMM
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia