Producte i ref. Aïllament làmina Parafor Solo S 5MM
Empresa Siplast
Valor arquitectònic
Interès Làmina bituminosa que permet la seva col·locació com a revestiment d'acabat
Material Bitúm elastòmer SBS
Dimensions 7920x990x5 mm
Manteniment No necessita manteniment
Control qualitat ISO 9001:2008. ISO 14001. Declaracio de conformitat CE. INTRON Certificatie B.V.
Garantia 10 anys. El col·locador garanteix la seva col·locació 10 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida 15 anys, sense consum energètic associat al manteniment
Matèria prima Betum sense modificacions químiques
Transport
Energia Consum de 42.7 kWh m2 als 30 anys. Emissió de 11.2 kgs de CO2
Aigua
Aire Evaluades mitjançant la Norma Holandesa NEN 7375. Nivells baixos
Residus El residu es considera inert i pot recuperar la energía potencial del betum
Reciclatge Es pot transformar en producte bituminós en massa, com asfalt. 97% reciclable
Packaging Embalatges de paper
Etiquetatge Diversos idiomes. Inclou etiquetatge de qualitat
Control ambiental ISO 14001
Vida útil 15 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors Components inerts o de baixa reactivitat
Entorn social Sponsor oficial del Campionat Mundial de Balommano 2011 de Dinamarca
Màrqueting
Altres Disposen d'instal·ladors i supervisors homologats
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia