Producte i ref. Làmina acústica Texilen Plus
Empresa Texsa
Valor arquitectònic
Interès Làmina acústica amb gran capacitat d'aïllament al soroll d'impacte.
Material Polietilè expandit
Dimensions 1500x75000x5 mm
Manteniment Propi de la solució constructiva emprada
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima
Transport
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge Material reciclable 100%
Packaging
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia