Producte i ref. Aïllament acústic Panell 360
Empresa Grupo Rockwool
Valor arquitectònic
Interès Aïllament acústic de llana de roca no revestit d'alta resistència
Material Llana de roca
Dimensions 1200x1000x40 mm
Manteniment Cap
Control qualitat Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Mineral
Transport Terrestre
Energia
Aigua Permeable al vapor d’aigua evitant condensacions
Aire
Residus Escassetat de residus
Reciclatge Panels 100% reciclables
Packaging Pel•lícula plàstica retràctil i palets emmagatzemats a cobert en lloc eleva
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg i documents tècnics
Altres Assistència tècnica especialitzada a disposició d'arquitectes i enginyers
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia